Nasza metoda nauczania

W Inlingua Malta, uczymy angielskiego w unikalnym stylu


1. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku docelowym.

Chcemy byś jak najszybciej rozpoczął myśleć w języku którego chcesz się nauczyć. Tłumaczenia mogą być mylące i czasochłonne.

2. Nauczyciele dadzą Ci możliwość mówienia podczas zajęć.
Jedynym skutecznym sposobem nauczenia się języka obcego jest używanie go w rozmowie. Można to porównać do uprawiania jakiegokolwiek sportu –
praktyka i trening przynoszą rezultaty. Spróbuj swoich sił i rozpocznij rozmawiać po angielsku od pierwszego dnia kursu!
3. Nauczyciele przeprowadzają większość zajęć skupiając się na konwersacjach. Podręczniki są zamknięte w tej części lekcji.
Faktem jest, że języka uczy się poprzez słuchanie i mówienie. Dlatego też, nie chcemy byś był zależny jedynie od treści podręczników.
4. Koncentrujemy się na strukturach zdaniowych i połączeniach słówek, aniżeli na nauczaniu poszczególnych wyrazów.
Język nie jest zbiorem słów, a systemem kombinacji wyrazów.
5. Twój nauczyciel przetestuje Twoją znajomość języka, zanim zadecyduje o poziomie lekcji.
Lekcje zostaną dostosowane tak, aby jak najszybciej wypełnić luki w znajomości języka.
6. Podczas zajęć wiadomości teoretyczne ograniczone są do minimum.
Z czasem będziesz mógł wydedukować teoretyczne zasady z praktyki. Porównaj ten system do nauki jazdy – aby prowadzić auto nie musisz wiedzieć jak działa
silnik.
7. Zachęcamy do kreatywnego uczenia się języka.
W celu konstruktywnego i twórczego nauczania, spróbuj eksperymentować, ponieważ niemożliwe jest zapamiętanie wszystkich zwrotów i słówek.
8. Nasi nauczyciele rozumieją, że każdy uczeń jest inny, dlatego też stosują różnorodne techniki nauczania, wspierając mocne strony każdego indywidualnie.
Celem metody Inlingua jest skuteczna i przyjemna nauka języka. Metoda jest na tyle elastyczna, aby zapewnić nauczycielom możliwość dostosowania się do
indywidualnych potrzeb ucznia . Podczas nauczania, zwracamy uwagę na talent językowy, motywację, pewność siebie i czynniki społeczno-kulturowe.
9. Uczymy jak używać języka w sytuacjach praktycznych, jak również formalnych, aby ułatwić Ci codzienną komunikację. Strukturalne podejście do nauki
języków obcych kładzie główny nacisk na naukę struktur gramatycznych. Funkcjonalne podejście natomiast skupia się na tym, jak wyrażać siebie w życiu
codziennym. Najbardziej efektywną metodą nauczania jest połączenie tych dwóch poglądów, dlatego też metoda Inlingua uczy struktury zdań na podstawie
codziennych sytuacji.