Zasady i warunki

(old)

Wprowadzenie

Warunki te stanowią porozumienie między Tobą a Inlingua School of Languages Malta.

Korzystając z naszej strony internetowej, poprzez jej wyświetlanie, przesyłanie i zapis danych, korzystanie z oferowanych usług a także treści/ informacji zawartych na tej stronie, wyrażasz zgodę względem wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie i zrzekasz się prawa do dochodzenia jakichkolwiek niejasności lub błędów w niniejszej Umowie.

Korzystanie z tych usług jest dla Inlingua Malta gwarancją posiadania zdolności prawnej i zobowiązania względem niniejszych Warunków.

Opis oferowanych usług

Nasza strona internetowa zawiera ogólne informacje o produktach i usługach firmy, zapewnia możliwość rezerwacji online rozmaitych kursów / pakietów/ zakwaterowania / oraz transferu z/ na lotnisko.

Koszt

Ceny kursów / pakietów / usług można znaleźć w cenniku, na naszej stronie internetowej. Wszystkie ceny podane są w walucie euro i zawierają podatek VAT.

Dbamy o to aby ceny podawane na naszej stronie były jak najbardziej aktualne, jednakże mogą ulec zmianie.

Metody płatności oraz bezpieczeństwo

Akceptujemy wyłącznie płatności dokonane kartą kredytową.

Karta płatnicza jest autoryzowana bezpośrednio przez naszą bramkę płatności (PSP) ,Transactium Payment Gateway; dane karty są przesyłane do bramki płatniczej (PSP) w postaci szyfrowanego połączenia SSL, dla zachowania maksymalnej ochrony i bezpieczństwa . Dane/ informacje o karcie nie są udostępniane Inlingua Malta.

Z uwagi na bezpieczeństwo Twojej karty, trzycyfrowy kod zabezpieczający, widoczny na odwrocie karty, nie jest przechowywany przez bramki płatności (CVV/CVC2). Jakiekolwiek próby dokonania transakcji bez podania tego numeru zostaną odrzucone.

Bramka płatności (PSP) jest licencjonowana i autoryzowana przez Visa, MasterCard i inne karty płatnicze, jest w pełni sprawdzona i zgodna ze standardami bezpieczeństwa Payment Card Industry Security Standards.

Jesteś zobowiązany do podania prawdziwych danych, dokonując rezerwacji kursu / zakwaterowania / pakietu/ czy też transferu z/ na lotnisko, na stronie Inlingua Malta.

Zobowiązujesz się do korzystania wyłącznie z karty kredytowej/debetowej, należącej do Ciebie oraz, że na tej karcie znajdują się wystarczjące środki, na pokrycie kosztu zamówionych usług.

Info

Zgadzasz się na używanie wiadomości e-mail jako formy kontaktu pośredniego.

Rezerwacja

Elektroniczna rezerwacja zostaje dokonana w momencie otrzymania potwierdzenia, określanego jako wiadomości e-mail. Potwierdzenie będzie zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące rezerwacji.

Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem rezerwacji sprawdź czy wszytskie dane są poprawne, następnie wydrukuj kopię i zachowaj.

Rezerwacja zakwaterowania

Inlingua może sprawdzić ofertę i dostępność zakwaterowania, jednakże jego potwierdzenie nastąpi dopiero po otrzymaniu zapłaty (okazaniu potwierdzenia zapłaty). W przypadku, gdy zakwaterowanie nie będzie dostępne, a donana została zapłata, Inlingua postara się zarezerwować zakwaterowanie o tym samym standardzie i w tej samej okolicy.

Anulowanie rezerwacji

Będziesz zobowiązany do pokrycia kosztów 5% opłaty administracyjnej, bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej i ewentualnych opłat, wynikających z pomocy w uzyskaniu wizy.

Możesz dokonać zmian, anulacji lub otrzymać zwrot kosztów rezerwacji, kontaktując się z nami drogą mailową: [email protected] i podając numer rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji obowiązuje następujący system zwrotu kosztów;

W przypadku rezygnacji na 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub rezerwacji zakwaterowania (w zależności co nastąpi pierwsze) Inlingua zwróci opłaty według poniższego systemu, odliczając opłaty bezzwrotne (opłaty rejestracyjne – opłaty wizowe, jeśli dotyczy – opłaty administracyjne).

  • Do 21 dni przed datą przyjazdu – Całkowity zwrot kosztów
  • 14 dni przed datą przyjazdu – zwrot 75% całkowitej ceny
  • 7 dni przed datą przyjazdu – zwrot 50% całkowitej ceny
  • 3 dni przed datą przyjazdu – zwrot 25% całkowitej ceny
  • Anulowanie rezerwacji dokonane na 2 dni przed datą przyjazdu lub też nie stawienie się w dniu przyjazdu – brak zwrotu kosztów

Wizy

Należy dokonać pełnej opłaty zanim wydane zostaną dokumenty wizowe. Konieczne będzie dokonanie opłaty wizowej w wysokości €10 a także pokrycie wszelkich kosztów związanych z wysyłką dokumentów kurierem. Jeżeli wniosek wizowy zostanie odrzucony, wymagamy pisemnego potwierdzenia co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem. Obowiązują następujące zasady:

Do 7 dni przed planowaną datą przyjazdu – Pełny zwrot kosztów za wyjątkiem opłat *

Mniej niż 7 dni przed planowaną datą przyjazdu – pobrana zostanie opłata – równowartość 1 tygodnia kursu oraz 1 tygodnia zakwaterowania, wliczając opłaty*

* Dotyczy opłaty rejestracyjnej, administracyjnej oraz opłaty wizowej

Odpowiedzialność

Informacje podane w tym rozdziale mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dokładamy wszelkich starań aby infomacje podane na tej stronie były poprawne, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji, cen, opisu usług.

Inlingua Malta dołoży starań, aby ewentualne błędy na stronie zostały poprawione jak najszybciej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia, względem oferowanych przez nas usług i cen. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian odnośnie oferowanych przez nas usług, bez określenia powodu oraz informacji, że taka zmiana miała miejsce. W każdym z powyższych przypadków Inlingua nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie jakichkolwiek zmian.

Polityka ochrony danych

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie, są zachowywane wyłącznie przez Inlingua Malta zgodnie z ustawą o ochronie danych z 2001 r. (Rozdział 440 Laws of Malta).

DANE DO PRZELEWU

inlingua School of Languages – 9, Guzi Fava Street, off Bisazza Str, Sliema, SLM1632, Malta

Tel: +356 2010 2000 • Fax: +356 2131 8903

Strona: www.inlinguamalta.com • E-mail: [email protected]

Dane banku: HSBC p.l.c., High Street, Sliema SLM 1549, Malta

Numer konta: 006 055594 001 • Swift Code: MMEBMTMT • Sort Code: 44060

IBAN: MT87MMEB44060000000006055594001